EMNU ETF är en utdelande fond som köper europeiska ESG-aktier

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist (EMNU ETF) investerar i aktier med inriktning Social/Environmental, Europe. Utdelningarna i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,12 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) har tillgångar på 328 miljoner GBP under förvaltning. EMNU ETF är äldre än 3 år och har sin hemvist i Irland.

Varför EMNU?

Syftar till att ge exponering mot en portfölj av europeiska aktiepapper som är en del av MSCI Europe Index och syftar till att överträffa dekarbonisering och andra minimistandarder för ett EU Climate Transition Benchmark (CTB) och maximera exponeringen mot emittenter med högre ESG-betyg.

Utesluter företag som är inblandade i kontroversiella, konventionella och kärnvapen, civila skjutvapen, termiskt kol, tobak eller okonventionell olja och gas. Företag som klassificeras som att bryta mot FN:s Global Compact-principer, har en ”Röd” MSCI ESG Controversies-poäng eller inte har bedömts av indexleverantören för en ESG-kontroverspoäng eller en ESG-betyg.

Fonden använder sig av en klassens bästa syn på hållbara investeringar, vilket innebär att det förväntas att fonden kommer att investera i de bästa emittenterna ur ett ESG-perspektiv, baserat på indexets ESG-kriterier.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering, genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från MSCI Europe ESG Enhanced Focus CTB Index, fondens jämförelseindex.

Investeringsstrategi

MSCI Europe ESG Enhanced Focus-index spårar de största företagen från Europa. Indexet är utformat för att maximera exponeringen för positiva miljö-, sociala och styrningsfaktorer (ESG) och samtidigt minska koldioxidekvivalentexponeringen för koldioxid (CO2) och andra växthusgaser (GHG) samt minimera deras exponering för potentiella utsläppsrisker från fossila bränslen reserver.

Handla EMNU ETF

iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Dist) (EMNU ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamngettexEUREMNUStuttgart Stock ExchangeEUREMNULondon Stock ExchangeGBPEEUDXETRAEUREMNU

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValutaNESNNESTLE SAConsumer Staples3.81CH0038863350CHFASMLASML HOLDING NVInformation Technology3.02NL0010273215EURROGROCHE HOLDING PAR AGHealth Care2.50CH0012032048CHFAZNASTRAZENECA PLCHealth Care2.48GB0009895292GBPNOVO BNOVO NORDISK CLASS BHealth Care2.32DK0060534915DKKDGEDIAGEO PLCConsumer Staples2.28GB0002374006GBPGSKGSKHealth Care1.58GB0009252882GBPHSBAHSBC HOLDINGS PLCFinancials1.55GB0005405286GBPTTETOTALENERGIESEnergy1.51FR0000120271EURSAPSAPInformation Technology1.50DE0007164600EUR

Innehav kan komma att förändras

Inlägget EMNU ETF är en utdelande fond som köper europeiska ESG-aktier dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt