EDM4 ETF ger exponering mot de största företagen i Eurozonen

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) (EDM4 ETF) investerar i aktier med inriktning Social/Environmental, Europe. Utdelningarna i fonden återinvesteras (ackumulerar). MSCI EMU ESG Enhanced Focus möjliggör en bred investering med låga avgifter på ca. 228 aktier.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,12 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) har tillgångar på 288 miljoner GBP under förvaltning. EDM4 ETF är äldre än 3 år och har sin hemvist i Irland.

Varför EDM4?

Syftar till att ge exponering mot en portfölj av utvecklade marknadsländer inom Europeiska ekonomiska och monetära unionen (“EMU”) aktievärdepapper som ingår i MSCI EMU-index och syftar till att överträffa avkarbonisering och andra minimistandarder för ett EU-riktmärke för klimatövergång (CTB). ) och maximera exponeringen mot emittenter med högre ESG-betyg.

Utesluter företag som är inblandade i kontroversiella, konventionella och kärnvapen, civila skjutvapen, termiskt kol, tobak eller okonventionell olja och gas. Företag som klassificeras som att bryta mot FN:s Global Compact-principer, har en ”Röd” MSCI ESG Controversies-poäng eller inte har bedömts av indexleverantören för en ESG-kontroverspoäng eller en ESG-betyg.

Fonden använder sig av en klassens bästa syn på hållbara investeringar, vilket innebär att det förväntas att fonden kommer att investera i de bästa emittenterna ur ett ESG-perspektiv, baserat på indexets ESG-kriterier.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att följa utvecklingen av ett index som består av utvecklade marknadsländer inom Europeiska ekonomiska och monetära unionen (“EMU”) aktievärdepapper som ingår i MSCI EMU Index och exkluderar företag från moderindex baserat på indexleverantörens miljö , sociala och styrande (“ESG”) uteslutningskriterier.

Investeringsstrategi

MSCI EMU ESG Enhanced Focus-index följer de största företagen som är noterade i EU. Indexet är utformat för att maximera exponeringen för positiva miljö-, sociala och styrningsfaktorer (ESG) och samtidigt minska koldioxidekvivalentexponeringen för koldioxid (CO2) och andra växthusgaser (GHG) samt minimera deras exponering för potentiella utsläppsrisker från fossila bränslen reserver.

Handla EDM4 ETF

iShares MSCI EMU ESG Enhanced UCITS ETF EUR (Acc) (EDM4 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Borsa Italiana och Deutsche Boerse Xetra. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamngettexEUREDM4Borsa ItalianaEURENMUSIX Swiss ExchangeEUREDM4XETRAEUREDM4

Största innehav

KortnamnNamnSektorVikt (%)ISINValutaASMLASML HOLDING NVInformation Technology5.78NL0010273215EURMCLVMHConsumer Discretionary3.05FR0000121014EURSAPSAPInformation Technology2.96DE0007164600EURALVALLIANZFinancials2.52DE0008404005EURSUSCHNEIDER ELECTRICIndustrials2.24FR0000121972EURORLOREAL SAConsumer Staples2.18FR0000120321EURIBEIBERDROLA SAUtilities2.12ES0144580Y14EURTTETOTALENERGIESEnergy1.93FR0000120271EURDSMKONINKILIJKE DSM NVMaterials1.74NL0000009827EURSANSANOFI SAHealth Care1.71FR0000120578EUR

Innehav kan komma att förändras

Inlägget EDM4 ETF ger exponering mot de största företagen i Eurozonen dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt