Den nordiska ETF-marknaden januari 2024

Handeln på den nordiska ETF-marknaden januari 2024 uppgick till cirka 9,6 mdkr (9,3 mdkr i december) varav cirka 9,1 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACT:s marknadsandel cirka 98 procent. Av den totala börsomsättningen i Sverige i januari svarade ETF-handeln för cirka 2,4 procent.

Som vanligt var det XACT som hade störst marknadsandel på den nordiska ETF-marknaden i januari 2024, med en marknadsdel på 94,98 procent. Finska Seligson & Co hade en marknadsandel om drygt 1,95 procent, vilket faktiskt gör att detta företag hade 100 procent av den finska ETF-marknaden. Resterande andel, 0,41 procent, svarade norska DNB OBX för. DNB är, sedan XACT lagt ned sina norska ETFer, den enda aktören som är verksam i Norge.

Statistik för den nordiska ETF-marknaden

Perioden: 2024-01-02 – 2024-01-31

Antal handelsdagar: 22

Den mest omsatta börshandlade fonden under januari 2024 var hävstångsfonden Xact Bear x 2. Xact Bear x 2 tillsammans med Xact Bull x 2 handlas frekvent, och på kort sikt, vanligt förekommande i till exempel daytrading.

Den tredje mest omsatta ETFen var den traditionella XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF).

På fjärde plats finns Xact Norden Högutdelande, en ETF som oftast ingår i varenda utdelningsjägares portfölj, just för att denna börshandlade fond delar ut varje kvartal.

På femte plats hittar vi var den mest omsatta börshandlade fonden Xact Norden (UCITS), som alltså är en helt annan ETF än den som nämns ovan.

På sjätte plats hittar vi XACT Svenska Småbolag, en fond som sällan hamnar så pass högt på denna lista,

Av de mest omsatta ETFerna på den nordiska ETF-marknaden december 2023 var elva av de tretton mest handlade börshandlade fonder emitterade av XACT. Utöver ovanstående ETFer finns även två börshandlade fonder från Lyxor, numera Amundi samt en från isländska Landsbréf, som handlas på den nordiska marknaden.

Valutakurser som har använts i statistiken är:

CHFSEK 12.0672 EURSEK 11.2435 GBPSEK 13.184 JPYSEK 0.070736 NOKSEK 0.9895 USDSEK 10.3913

Förvaltat kapital (AUM) visas enbart för de utgivare som har primärnoterade ETF:er i Norden.

Källa: Bloomberg

Inlägget Den nordiska ETF-marknaden januari 2024 dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt