Den nordiska ETF-marknaden december 2023

Den nordiska ETF-marknaden december 2023 uppgick till cirka 9,3 mdkr (9,1 mdkr i november) varav cirka 8,6 mdkr omsattes i den svenska marknaden. Av den totala nordiska ETF-omsättningen var XACTs marknadsandel cirka 95 procent. Av den totala börsomsättningen i Sverige i december svarade ETF-handeln för cirka 2,2 procent.

Som vanligt var det XACT som hade störst marknadsandel på den nordiska ETF-marknaden i november 2023, med en marknadsdel på 94,98 procent. Finska Seligson & Co hade en marknadsandel om drygt 2,24 procent, vilket faktiskt gör att detta företag hade 100 procent av den finska ETF-marknaden. Resterande andel, 2,77 procent, svarade norska DNB OBX för. DNB är, sedan XACT lagt ned sina norska ETFer, den enda aktören som är verksam i Norge.

Statistik för den nordiska ETF-marknaden

Perioden: 2023-12-01 – 2023-12-29 Antal handelsdagar: 19

Under december 2023 var den mest omsatta börshandlade fonden den traditionella XACT OMXS30 ESG (UCITS ETF).

Den näst mest omsatta börshandlade fonden hävstångsfonden Xact Bear x 2. Xact Bear x 2 tillsammans med Xact Bull x 2 handlas frekvent, och på kort sikt, vanligt förekommande i till exempel daytrading.

På fjärde plats finns Xact Norden Högutdelande, en ETF som oftast ingår i varenda utdelningsjägares portfölj, just för att denna börshandlade fond delar ut varje kvartal

Av de mest omsatta ETFerna på den nordiska ETF-marknaden december 2023 var elva av de tretton mest handlade börshandlade fonder emitterade av XACT. Utöver ovanstående ETFer finns även två börshandlade fonder från Lyxor, numera Amundi samt en från isländska Landsbréf, som handlas på den nordiska marknaden.

Valutakurser som har använts i statistiken är: CHFSEK 11.9844 EURSEK 11.1375 GBPSEK 12.8468 JPYSEK 0.071523 NOKSEK 0.9918 USDSEK 10.0734 Förvaltat kapital (AUM) visas enbart för de utgivare som har primärnoterade ETF:er i Norden.

Källa: Bloomberg

Inlägget Den nordiska ETF-marknaden december 2023 dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt