De tio länder som har det högsta utbudet av förnyelsebar energi

För några år sedan var fonder som satsade på clean energy mycket populära. I dag är de inte fullt lika populära, men utbudet av förnyelsebar energi har ökat kraftigt som en följd av detta.

RankLandTotal förnybar energiförsörjning (PJ)Total övergripande energiförsörjning (PJ)% av förnybar energiförsörjning1Island22124789.47%2Norge625115054.35%3Costa Rica10820054.00%4Sverige960187751.15%5Lettland7817943.58%6Danmark26463841.38%7Nya Zealand 33882441.02%8Finland492132937.02%9Österrike451132034.17%10Estland5618729.95%

Med 89,47 % av sin totala energiförsörjning som omfattar förnybara energikällor är Island topp på listan. De två primära källorna till förnybar energi här är vattenkraft och geotermisk kraft, som båda är lämpade för det kallare klimatet i detta land.

Norge är tvåa på listan. På samma sätt som på Island har detta land implementerat många vattenkraftverk för att hjälpa till att producera elektricitet till sina norska invånare. Utöver detta har människorna här anammat användningen av elbilar som ett sätt att minska de producerade växthusgasutsläppen.

Costa Rica missade precis andraplatsen. Costa Rica ligger nära ekvatorn och har utnyttjat sitt soliga väder genom att etablera en serie solkraftverk över hela landet.

De tio länder med lägst utbud av förnybar energi

RankLandTotal förnybar energiförsörjning (PJ)Total övergripande energiförsörjning (PJ)% av förnybar energiförsörjning1Sydkorea388115603.36%2Israel438834.87%3Australien41854857.62%4Japan1360161098.44%5USA7387853248.66%6Mexiko68974079.30%7Nederländerna305290310.51%8Belgien227210710.77%9Ungern135109912.28%10Luxembourg1814312.59%

Med endast 3,36 % av sin totala energiförsörjning kommer från förnybara källor, hamnar Sydkorea högst upp på vår lista. Trots att Sydkorea har den lägsta andelen förnybar energiförsörjning har Sydkorea erkänt detta och har föreslagit sätt att öka sin användning av förnybar energi i framtiden.

Näst på listan över länder med lägst andel förnybar energi är Israel. Eftersom mycket av landets elsektor fortfarande använder fossila bränslen, verkar det som om Israel fortfarande förlitar sig på traditionella former av energiförsörjning – bevisat av det faktum att endast 4,87 % av energin här kommer från förnybara källor.

Trots att endast 7,62 % av landets energi levereras från förnybara källor, använder Australien olika typer av förnybar energi. Av dessa hållbara energiförsörjningar är biomassa och vindkraft bland de mest använda.

Ytterligare fakta

Oljeprodukter utgör över 44 % av den totala energiförbrukningen världen över – mer än någon annan produkt. Detta följs av el (23,01 %) och naturgas (21,36 %).

Danmark har sett den största förändringen i sitt utbud av förnybara energikällor – ökat med 19,39 % under det senaste decenniet.

Inlägget De tio länder som har det högsta utbudet av förnyelsebar energi dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt