Community Nuclear Power ska bygga fyra SMR-reaktorer från Westinghouse i England

Westinghouse meddelade igår att man har tecknat ett avtal med Community Nuclear Power (CNP) som gör det möjligt att driftsätta Storbritanniens första privatfinansierade flotta av små modulära kärnkraftsreaktorer, med reaktormodellen Westinghouse AP300 SMR. Kommersiell drift förväntas i början av 2030-talet.

Enligt avtalet ska fyra AP300 SMR byggas i North Teesside-regionen i nordöstra England. Regionen genomgår en betydande industriell och ekonomisk utveckling, vilket driver en ökad efterfrågan på koldioxidfri och tillförlitlig elektricitet. CNP arbetar också med strategiska partners, inklusive Jacobs och Interpath Advisory, för att utveckla en fullt licensierad plats för projektet, med ett måldatum på 2027. Projektet finansieras med privata medel.

Projektet är i enlighet med den brittiska regeringens nyligen publicerade konsultation om alternativa vägar till marknaden för nya kärnkraftsprojekt och kompletterar och stödjer Westinghouse deltagande i Great British Nuclears (GBN) urvalsprocess för SMR-teknik.

”Det här projektet sammanför Westinghouse beprövade teknik och mogna leverantörskedja med vår djupa expertis inom kärnkraftsprogram, i en region som håller på att omvandla sitt industrilandskap. Vi är mycket glada över att arbeta med Westinghouse för att stödja den privata utbyggnaden i norra Teesside”, säger Paul Foster, Community Nuclear Powers VD.

”Vi vill tacka Community Nuclear Power för denna fantastiska möjlighet att leverera vår avancerade och beprövade AP300 SMR-teknik till den brittiska marknaden”, säger David Durham, Westinghouse President, Energy Systems. ”Vår AP300 SMR är idealisk inte bara för att stödja elproduktion för elnätet, utan också för industrianläggningar för att generera ren och säker energi och förmågan att producera vätgas, e-bränslen, avsaltning och fjärrvärme.”

Westinghouse lanserade sin SMR-reaktor AP300 i maj 2023

I maj 2023 lanserade Westinghouse sin SMR-reaktor AP300, vilket Westinghouse säger är den enda SMR som baseras på en avancerad storskalig Generation III+-reaktor som redan är i drift globalt, den beprövade AP1000-tekniken. Westinghouse AP300 SMR använder AP1000-tekniken, komponenterna och leveranskedjan, vilket möjliggör en strömlinjeformad licensiering och utnyttjande av tillgängliga tekniska färdigheter. Tillsammans ger dessa faktorer företaget en tillförsikt om att den första operativa enheten kommer att finnas tillgänglig i början av 2030-talet. Företaget lyfter fram att AP300 har en fördelaktig ekonomi då den baseras på analyser och befintliga projektkostnader från AP1000-reaktorer som redan är i drift eller under utveckling på tre kontinenter. AP300 SMR övervägs redan av kunder i Storbritannien, Europa och Nordamerika.

Liknande väg framåt som GE Hitachi

GE Hitachi är ett annat kärnkraftsföretag som också ligger långt fram i utvecklingen av SMR-reaktorer och precis som Westinghouse har de också baserat sin första SMR på sin traditionella och välbeprövade stora reaktor. Det är ett sätt att använda flera årtionden av erfarenhet och förfiningar, vilket ger en kortare utvecklingsresa och en trygghet att förseningar i teknikutveckling blir minimal.

Inlägget Community Nuclear Power ska bygga fyra SMR-reaktorer från Westinghouse i England dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Fler nyheter

Populärt