Cinis Fertilizer har säkrat leveranser av insatsvaror för produktion enligt plan

Cinis Fertilizer köper in insatsvaror som bolaget omvandlar till en form av konstgödsel. Insatsvarorna är restmaterial från andra industrier, där Cinis Fertilizer har ett stort fokus på att köpa restmaterial från batteriproduktion. Frågan har flera gånger uppkommit om Cinis Fertilizer kommer att få problem då företagen bolaget ska köpa sina insatsvaror ifrån inte kommit igång med sin egen produktion. Cinis Fertilizer har dock varje gång skrivit nya avtal eller försäkrat att de avtal man skrivit kommer att fullföljas även om en specifik produktionsanläggning är försenad. Idag upprepade Cinis Fertilizer ett budskap i samma anda.

Produktionsstart om två månader ligger fast

Cinis Fertilizer skriver att de har säkrat leveranser av insatsvaror för produktionsstart enligt plan och för full produktion under resten av året. Förseningarna hos samarbetspartnern Northvolt uppges varken påverka bolagets planerade produk­tionsstart eller produktions­volymerna för 2024 då bolaget har överenskommelser med kompletterande leverantörer av insatsvaran natriumsulfat.

”För att säkerställa planerade produktionsvolymer under helåret 2024 har vi aktiverat våra överenskommelser med befintliga och nya leverantörer såväl i Sverige som internationellt. Dessa leverantörer av natriumsulfat kompletterar de volymer vi får från Northvolt. Från och med februari månad tar vi emot leveranser av insatsvaror till vår anläggning i Örnsköldsvik”, säger Jakob Liedberg, grundare och VD Cinis Fertilizer.

”Vi har mycket goda relationer med Northvolt och flera andra leverantörer av restströmmar från olika sektorer, inklusive massaindustrin, och jag ser fram emot att äntligen kunna starta vår produktion av miljövänligt kaliumsulfat”, säger Jakob Liedberg.

Planen att driftsätta produktionsanläggningen i Örnsköldsvik i slutet av första kvartalet 2024, med produktionsstart någon vecka därefter, ligger fast.

Fler nyheter

Populärt