CGGD ETF globala statsobligationer av investeringsklass med fokus på klimatet

iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist) (CGGD ETF) investerar i statsobligationer med fokus på World. ETF:n innehar hela utbudet av obligationsförfall. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (halvårsvis). FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond tillåter en bred investering med låga avgifter i 1 087 obligationer.

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,20 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna (samplingsteknik). iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist) är en mycket liten ETF med tillgångar på 9 miljoner euro under förvaltning. CGGD ETF är äldre än 1 år och har sin hemvist i Irland.

Varför CGGD?

Få exponering mot globala statsobligationer av investeringsklass med fokus på klimathänsyn.

Erbjuder en klimatriskjusterad metod för att få tillgång till globala statsobligationer

Erbjuder tillgång till globala statsobligationer samtidigt som man försöker ge en högre exponering mot länder som är mindre exponerade för klimatförändringsrisker och en lägre exponering mot länder som är mer exponerade för klimatförändringsrisker.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att följa utvecklingen av ett klimatriskjusterat index som erbjuder exponering mot globala statsobligationer med investeringsgrad.

Investeringsstrategi

FTSE Advanced Climate Risk-Adjusted World Government Bond Index följer statsobligationer utgivna av länder över hela världen. Baserat på moderindexet (FTSE World Government Bond index) justeras säkerhetsvikterna för att minska riskerna förknippade med klimatförändringar. Alla löptider ingår. Betyg: Investment grade.

Handla CGGD ETF

iShares Global Government Bond Climate UCITS ETF USD (Dist) (CGGD ETF) är en europeisk börshandlad fond som handlas på SIX Swiss Exchange.

SIX Swiss Exchange är en marknad som få svenska banker och nätmäklare erbjuder access till, men DEGIRO gör det.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamngettexEURAYEDEuronext AmsterdamUSDCGGDSIX Swiss ExchangeUSDCGGD

Största innehav

EmittentVikt (%)JAPAN (GOVERNMENT OF)21.99ITALY (REPUBLIC OF)14.33FRANCE (REPUBLIC OF)11.82GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)10.79UNITED STATES TREASURY9.93UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERNMENT)9.25SPAIN (KINGDOM OF)8.90UK CONV GILT3.58AUSTRIA (REPUBLIC OF)1.85SWEDEN (KINGDOM OF)1.15

Innehav kan komma att förändras

Inlägget CGGD ETF globala statsobligationer av investeringsklass med fokus på klimatet dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt