Centralbankerna rapporterar rekordhöga köp av guld på råvarumarknaderna

Vi har under hösten haft en längre text om råvaror, men det är för oss alla något viktigt. Ta till exempel din frukost, såväl din apelsinjuice som ditt kaffe tillhör de mest handlade råvarorna. Vidare finns det även terminskontrakt på sådana saker som smör, ägg och ost, även om de i allmänhet är kontantreglerade och inte röner lika stort intresse som de största råvarorna.

Under förra vintern lärde sig många att hålla koll på elpriset, för att då ladda sina fordon och köra tvätten och diskmaskinen. Oljepriset har en direkt påverkan på bensinpriset vilket påverkar en stor del av den svenska fordonsflottan, samtidigt som upptäckandet av svinpest i flera länder, däribland Sverige, har lett till att grisbönderna har skickat sina djur till slakt, något som pressat ned priserna.

Det är en av de mest fascinerande sakerna med råvarumarknaden, både där råvarorna handlas på börs och där de handlas på kontrakt. En händelse får direkta effekter, eller näst intill direkta i alla fall, flera steg längre bort. Drabbas kaffeplantorna i Brasilien av kaffebladsrost tar det inte lång tid innan detta märks på butikspriset.

Den senaste månaden har vi sett hur två av de större råvarorna, olja och guld, har varit extra volatila och rört sig väldigt mycket. Orsaken är att dessa två råvaror har påverkats av de konflikter som vi ser i Ukraina och Mellanöstern just nu. Det senare är en region som är en stor producent av råolja. Guld å andra sidan tenderar att stiga i pris när inflationen ökar eller då det är oro i världen. Detta har fått investerare från hela världen att flockas kring den gula ädelmetallen vilket i sin tur fått priset på guld att stiga igen. Normalt sett är guld inte en råvara som gynnas av det höga ränteläget

Centralbankerna började köpa guld för femton år sedan

Centralbanker över hela världen har nu mer än 35 000 ton guld i sina valv, ungefär en femtedel av allt guld som någonsin brutits. Men vad är det med guld som gör det till en så oumbärlig tillgång för centralbanker?

Viktiga orsaker till att centralbanker köper guld

Innan vi tittar på varför centralbanker köper guld, låt oss först titta på vad en centralbank är och vilka dess nyckelfunktioner är.

En centralbank är en statlig institution som övervakar en nations penningpolitik och kontrollerar dess penningmängd. Enkelt uttryckt tillåter centralbanker utskrift av lagliga betalningsmedel (pappersedlar) som du kan hitta i din plånbok. I Sverige är det Sveriges Riksbank som är centralbanken.

Utöver detta har en centralbank en nations finansiella reserver som består av utländska valutor, ädelmetaller och andra tillgångar. Under 2020nådde centralbankernas efterfrågan på guld rekordnivåer, vilket pressade de globala guldreserverna till den högsta på nästan 30 år. Under 2021 fortsatte centralbankerna att köpa guld, och det var då vi så emerging markets, så kallade tillväxtländer som steg upp som viktiga nettoköpare.

Varför vill centralbankerna ha guld så mycket?

Centralbankerna vill ha guld av samma anledningar som de flesta av oss när vi bestämmer oss för att köpa det. De två huvudsakliga orsakerna till att centralbankerna vill ha guld är;

Guld fungerar vanligtvis bra i kristider

Guld är en välkänd tillflyktsortsinvestering som behåller sitt värde eller till och med går upp i värde i tider av osäkerhet, volatilitet på aktiemarknaden eller geopolitisk kris. Ta en titt på den här tabellen som visar utvecklingen av guldpriset under historiens största börskrascher:

Som du kan se steg guldpriset i de flesta fall och storskaliga geopolitiska kriser är vanligtvis inget undantag. När det blir dåligt på den internationella scenen rusar både investerare och centralbanker för att köpa guld för att skydda sina tillgångar. Som vi vet kommer ett större investerarintresse att påverka guldpriset och ofta pressa det uppåt. Detta kallas för lagen om tillgång och efterfrågan.

Det är precis vad som hände under omvälvningarna i Mellanöstern på 1970-talet och USA:s bombningar av Libyen 1986. Samma sak hände när Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022 och när det uppstod krig i Israel för en månad sedan.

Förra veckan närmade sig guldpriset sin toppnotering på 2 068 dollar per troy ounce, och slog sitt tidigare rekord som sattes sommaren 2020. Summan av allt detta är att guld uppenbarligen för centralbanker är som den ultimata tillgången:

”Om hela systemet kollapsar ger guldtillgången säkerhet för att börja om. Guld ger förtroende för styrkan i centralbankens balansräkning. Det ger en trygg känsla”, framgår av en rapport från den holländska centralbanken.

Guld är en effektiv portföljdiversifiering

En annan primär roll för guld för centralbanker är att diversifiera sina reserver. Som vi tidigare konstaterat är bankerna ansvariga för sina nationers valutor. Men som ni vet kan dessa valutor vara föremål för värdesvängningar, beroende på tillståndet i landets ekonomi.

I tider av nöd kan centralbanker tvingas trycka mer pengar för att avvärja ekonomisk turbulens men till priset av att devalvera sina nationella valutor. Det var vad de gjorde under utbrottet av Covid-pandemin genom att trycka upp miljarder dollar, euro, etc. för att skydda sina ekonomier.

Guld, däremot, är en ändlig fysisk råvara vars utbud inte kan ökas annat än genom att öka utvinningen, något som inte är så pass lätt som det låter då det ofta tar upp till tio år eller mer innan den ny gruva kan tas i drift. Som sådan är det en naturlig säkring mot att papperspengar tappar i värde.

Dessutom har guld nästan alltid ett omvänt förhållande till den amerikanska dollarn, vilket innebär att när dollarn sjunker i värde, stiger guld vanligtvis, vilket gör det möjligt för centralbanker att skydda sina reserver i tider av volatilitet.

Eller, som den amerikanska bankmannen och finansmannen JP Morgan en gång berömt uttryckte det: “Guld är pengar. Allt annat är kredit.”

Naturligtvis finns det fler anledningar till att centralbanker väljer att investera i guld, inklusive det faktum att guld inte kan gå i konkurs, till skillnad från varje enskild bank, företag eller regering i världen.

Nedan är ett diagram som visar anledningarna till att centralbanker köpte guld 2021:

Källa: World Gold Council

Som du kan se är de främsta anledningarna till att centralbanker äger guld:

• guldets prestation under kristider

• guldets historiska position

• guld är en långsiktig bevarare av värde.

I stort visar detta att centralbankerna ser guld såg den ultimata hedgen 2021, ett år som präglades av den pågående Covid-krisen, stigande inflation och kaos i försörjningskedjan.

Nu när vi vet de främsta anledningarna till att centralbanker köper guld, är det dags att se hur mycket guld centralbankerna har köpt under de senaste åren.

Hur köper centralbanker guld?

Fram till Finanskrisen 2009, året för den värsta ekonomiska krisen sedan den stora depressionen, var centralbanker nettosäljare av guld, mest för att öka sina innehav av amerikanska tillgångar som amerikanska statspapper.

Under 2009, drivet av oro över globala valutor och ekonomisk osäkerhet, övergick centralbankerna från att vara nettosäljare till nettoköpare av guld för första gången på 20 år.

Vad är en nettoköpare eller en nettosäljare?

En nettoköpare är en person, ett företag eller en centralbank som köper mer än han säljer; en nettosäljare säljer mer än han köper.

Sedan 2010 har centralbankerna varit konsekventa nettoköpare av guld även om det också förekom flera fall av månatlig nettoförsäljning under 2016 och 2020. Den ryska centralbanken började köpa redan 2009.

Centralbankernas guldköp höll en historisk takt under det tredje kvartalet 2023, men nådde inte riktigt upp till rekordköpen som skedde under det tredje kvartalet 2022. Efterfrågan på smycken dämpades något inför höga guldpriser, samtidigt som investeringsbilden var blandad.

Efterfrågan på guld (exklusive OTC) under tredje kvartalet var åtta procent högre än sitt femåriga genomsnitt, men sex procent svagare jämfört med föregående år på 1 147 ton. Inklusive OTC och lagerflöden ökade den totala efterfrågan med sex procent på årsbasis till 1 267 ton.1

Centralbankernas nettoköp av 337 ton guld var det tredje starkaste kvartalet i World Gold Councils dataserie, även om det inte lyckades matcha de exceptionella 459 tonen som centralbankerna köpte under det tredje kvartalet 2022. Ändå är efterfrågan från centralbanker sedan årets början 14 procent högre än samma period förra året på rekordhöga 800 ton. Siffran är den högsta någonsin under de första nio månaderna något år. Även om det finns en kärna av engagerade regelbundna köpare, är utbudet av länder vars centralbanker har lagt till sina reserver under de senaste kvartalen brett baserat.

Här är en lista över länder som var de största guldköparna 2023:

Källa: World Gold Council

Av de rapporterade guldköpen 2023 så har det mesta guldet köpts av Kina, Polen och Singapore. Kina har gått i spetsen för de globala centralbanksköpen av guld globalt årets första nio månader, då länder försöker säkra sig mot inflation och minska sitt beroende av dollarn.

Som synes steg framväxande ekonomier som Indien, Libyen och Filippinerna upp bland nyckelköparna av guld, och, på senare tid, E.U. medlemmar som Polen och Ungern har gjort regelbundna tillägg till sina guldinnehav. Från och med juli 2016 hade Europeiska centralbanken 28 procent av sina reserver i guld.

Efterfrågan på guld det tredje kvartalet 2023

Ändå är USA fortfarande världens största innehavare av guld med sina 530 000 tackor. Den amerikanska centralbanken har 8,133,5 ton guld, i form av 650 000 guldtackor. 1973 lagrade Fed mer än 12 000 ton monetärt guld sina valv. Av detta förvaras 147,3 miljoner troy ounce – cirka 4 600 ton – guld i US Bullion Depository i Fort Knox.

Var köper centralbankerna sitt guld?

Det vanligaste sättet för centralbanker att lägga till guld till sina reserver är att köpa det på OTC-marknaden (Over-the-Counter). Detta betyder helt enkelt att en centralbank köper guld direkt från en guldbank eller ett internationellt erkänt guldraffinaderi som till exempel MKS PAMP eller någon av detta företags konkurrenter.

Det andra sättet för centralbanker att köpa guld är genom Bank of International Settlements (BIS). Det är en finansiell institution baserad i Basel, Schweiz, som bokstavligen fungerar som “en bank för centralbanker”.

Slutligen kan centralbanker köpa lokalt producerat guld. Naturligtvis syftar detta mest på guldproducerande länder som Kina, Ryssland, Kanada etcetera.

Till exempel finns det flera centralbanker runt om i världen som driver lokala guldinköpsprogram, inklusive Filippinernas centralbank och Mongoliets centralbank. Andra centralbanker, som Rysslands centralbank, köper lokalt producerat guld från lokala affärsbanker.

Kommer centralbankerna att fortsätta köpa guld?

Den amerikanska inflationen faller utan tvekan, däremot maskerar de inaktuella skyddsdata i konsumentprisindex (KPI) beräkning verkligheten. Ett alternativt inflationsmått, beräknat av den amerikanska kapitalförvaltaren WisdomTree (som ersätter bostadsinflation i realtid med bostäder), står på 1,4 procent istället för 4,1 procent officiell Bureau of Labor Statistics (BLS) rubrikinflation, med kärninflation med realtidsmått på 2,1 procent – nästan exakt Federal Reserves (Fed) inflationsmål.

De officiella BLS-rapporter använder ett skyddsinflationsmått som rapporteras uppgå till fyra procent under de senaste 12 månaderna.

Wisdomtrees alternativa mått sätter dock prishöjningen för bostäder till 0,5 procent. Denna enda variabel skulle dramatiskt förändra Feds inflationsberättelse och visar att den amerikanska centralbanken Fed borde sänka räntorna.

Andra centralbanker i den utvecklade världen börjar blir klara i sina respektive räntehöjningar. De Europeiska centralbanken (ECB) håller en hökaktig hållning och har under 2023 varnat finansmarknaderna för kommande höjningar, med president Lagarde som säger att de har gjort “betydande framsteg”, men “kan inte förklara seger ännu.” Bank of England (BoE) har tillgripit att chockera marknaden med höjningar på 50 bps eftersom uppåtriktade inflationsöverraskningar kvarstår. Även om vi inte tror att inflationen mätvärden i Europa delar samma snedvridningar av priset som i USA, vi vet att monetära politiska eftersläpningar är långa och varierande. Den snabba takten i räntehöjningarna kan få en överdriven effekt när eftersläpningen har tagits med.

Centralbanker fortsätter att köpa guld

Efter att ha nått en rekordnivå i sina guldköp under 2022 har centralbankernas efterfrågan på guld varit fortsatt stark, den officiella sektorns guldköp under första kvartalet 2023 var den största någonsin under det första kvartalet, om än lägre än Q3 2022 och Q4 2022. I april 2023 syntes en försäljning av guld från Turkiets centralbank på 81 ton verkar vara mer av en teknisk dynamik än en förändring av landets guldköpspolitik: guldet såldes till de inhemska offentliga marknaderna för att tillfredsställa en stark efterfrågan på smycken, tackor och guldmynt efter ett tillfälligt partiellt förbud mot import av guldtackor. Det förbudet sattes på plats för att mildra det ekonomiska slaget från jordbävningen i februari 2023.

En YouGov-undersökning, sponsrad av World Gold Council, visade att utvecklingsmarknaden centralbanker är förväntar sig att öka sina guldreservinnehav och minska sina amerikanska dollarreserver.

Olika sätt att investera i guld

Det finns ett antal olika sätt att investera i guld. Först är det genom att investera i guldbolag, endera sådana som är guldproducerande, det vill säga som driver gruvor som producerar guld. Det andra alternativet är att köpa så kallade ”junior mining companies”, företag som arbetar med prospektering och utveckling, vilket grovt förenklat kan översättas till att de letar efter guld. Denna typ av företag finns på Stockholmsbörsen, men återfinns i högre utsträckning på den kanadensiska aktiemarknaden.

Ett annat sätt är att köpa certifikat som vi tidigare skrivit om. Ett certifikat är ett skuldebrev som ges ut av en emittent. Till skillnad från traditionella penningmarknadscertifikat som betalar en fast ränta är avkastningen på dessa nya certifikat kopplade till avkastningen på en underliggande vara, till exempel guld.

NASDAQ OMX, men även Nordic Growth Market, NGM, erbjuder tillsammans med emittenten handel i ett antal olika typer av certifikat.

Det tredje sättet att få exponering mot guld är att köpa din egen guldtacka, eller en del av den. I Sverige är nämligen möjligt att köpa så kallat andelsguld genom till exempel Nordic Gold Trade.

Andelguld betyder att du köper fysiskt guld i andelar där Nordic Gold Trade lagerhåller guldet i säkerhetsdepå hos säkerhetsföretaget Loomis inklusive försäkring. Det går att köpa guld för så pass litet som 1 000 kronor i detta system, men det går även att handla guld i form av tackor med så pass låg vikt som 1 (2) ett gram hos olika guldhandlare.

Guldprisets utveckling

Källa: Vikingen

Vi är vana vid att se guldpris ofta i USD/oz, säger Michel Rufli, VD och grundare av Nordic Gold Trade AB. Det är inte ett optimalt sätt att se på guldpriset för oss som lever och verkar i Sverige. Att få sin lön i svenska kronor, handla mat i svenska kronor och betala räkningar i svenska kronor är naturligt tycker de flesta. Varför ska vi då inte titta på guldpris i svenska kronor? Faktum är att det som är viktigt för oss i Sverige är hur guldpriset utvecklar sig i svenska kronor.

Guldpriset i svenska kronor visas dagligen på Nordic Gold Trades hemsida och här finns en graf över den historiska utvecklingen i kronor sedan år 2000. Det råder ingen tvekan om att guldpriset är i en uppåtgående trend i ett långsiktigt perspektiv, men sett till den ökade penningmängden som skett i världen är det lång kvar till toppen menar Michel Rufli.

En generell tumregel är att guld i de flesta andra valutor än USD & Euro är mindre volatilt. Något som alltså förbättrar guldets egenskap som hedge i en diversifierad investeringsportfölj. Har du inte redan köpt guld är det inte försent, minska din finansiella risk med fysiskt guld i portföljen. Det är alltid bra att ha!

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

The post Centralbankerna rapporterar rekordhöga köp av guld på råvarumarknaderna appeared first on Börsprogram för dig som vill bli ännu rikare.

Fler nyheter

Populärt