CBU4 ETF, dollardenominerade företagsobligationer med förfall under 2028

iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) (CBU4 ETF) försöker följa Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened index. Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened-index följer företagsobligationer denominerade i amerikanska dollar. Indexet speglar inte ett konstant löptidsintervall (som är fallet med de flesta andra obligationsindex). Istället ingår endast obligationer som förfaller under det angivna året (här: 2028) i indexet.

Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Betyg: Investment Grade. Löptid: december 2028 (ETF kommer att stängas efteråt).

Denna börshandlade fonds TER (total cost ratio) uppgår till 0,12% p.a. iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) är den billigaste och största ETF som följer Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom samplingsteknik (köper ett urval av de mest relevanta indexbeståndsdelarna). Ränteintäkterna (kupongerna) i ETFen delas ut till investerarna (kvartalsvis).

iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) är en mycket liten ETF med tillgångar på 14 miljoner euro under förvaltning. ETF lanserades den 10 augusti 2023 och har sin hemvist i Irland.

Varför ID28?

Ger exponering mot företagsobligationer i US-dollar med fast ränta som förfaller mellan 01/01/2028 och 15/12/2028.

Fonden är en definierad fond och aktieägare i fonden den 31 december 2028 kommer att få sina andelar inlösta den 1 januari 2029 när alla obligationer som investerats i fonden förväntas ha förfallit.

Tillämpar skärmar som utesluter emittenter som är involverade i följande affärsområden/aktiviteter: tobaksproduktion, kärnvapen, civil skjutvapenproduktion och kontroversiella vapen, termiskt kol, generering av termiskt kol, oljesand, konventionella vapen och vapensystem/komponenter/stödsystem / tjänster.

Investeringsmål

Fonden strävar efter att uppnå avkastning på din investering genom en kombination av kapitaltillväxt och inkomst på fondens tillgångar, vilket återspeglar avkastningen från Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, fondens jämförelseindex.

Handla CBU4 ETF

iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) (CBU4 ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra och London Stock Exchange. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnXETRAEURCBU4London Stock ExchangeUSDID28

Största innehav

EmittentVikt %VERIZON COMMUNICATIONS INC2.27SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC2.09AMGEN INC1.78JOHN DEERE CAPITAL CORP1.56AERCAP IRELAND CAPITAL DAC1.54BANCO SANTANDER SA1.51NETFLIX INC1.31COMCAST CORPORATION1.31PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD1.24CIGNA GROUP1.19

Innehav kan komma att förändras

Inlägget CBU4 ETF, dollardenominerade företagsobligationer med förfall under 2028 dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt