BJLJ ETF investerar i fossilfria företagsobligationer

BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (BJLJ ETF), med ISN-nummer LU2616774076, försöker spåra Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond-index. Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond-index följer företagsobligationer denominerade i amerikanska dollar. Indexet består av ESG (environmental, social and governance) screenade företagsobligationer. Alla löptider ingår. Betyg: Investment Grade.

Denna börshandlade fonds TER (total cost ratio) uppgår till 0,20 % per år. BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc är den billigaste och största ETF som följer Bloomberg MSCI US Corporate SRI Sustainable ex Fossil Fuel Bond-index. ETFen replikerar det underliggande indexets prestanda genom full replikering (köper alla indexbeståndsdelar). Ränteintäkterna (kupongerna) i denna ETF ackumuleras och återinvesteras.

BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc är en liten ETF med tillgångar på 23 miljoner euro under förvaltning. ETFen lanserades den 6 september 2023 och har sin hemvist i Luxemburg.

Investeringsstrategi

Produkten är en indexspårande passivt förvaltad fond. Produkten strävar efter att replikera (med ett maximalt tracking error* på 1%) resultatet för Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI (NTR) Index (Bloomberg: I37260EU Index) ) (”indexet”) genom att investera i räntebärande värdepapper (fast och rörlig ränta, obligationer av investeringsgrad, eurodenominerade) utgivna av företag som ingår i indexet, med respekt för indexets viktning (full replikering), eller i ett urval av skulder. värdepapper (fast och rörlig ränta, obligationer av investeringsgrad, eurodenominerade) utgivna av företag som ingår i indexet (optimerad replikering).

När du investerar i ett urval av räntebärande värdepapper kan fondens tracking error vara högre. Indexet är sammansatt av värdepapper som valts ut på grundval av miljö-, sociala och bolagsstyrningskriterier (ESG) (såsom miljömöjligheter, föroreningar och avfall, humankapital, företagsstyrning, etc.). Som ett resultat av detta exkluderas företag som är involverade i sektorer med en potentiellt hög negativ ESG-påverkan, de som är föremål för betydande brott mot FN:s Global Compact-principer och de som är involverade i allvarliga ESG-relaterade kontroverser från indexet.

Produkten tillämpar en bindande och betydande ESG-integrationsmetod på alla värdepapper som ingår i indexet. Indexets extrafinansiella strategi kan innefatta metodologiska begränsningar såsom risken relaterad till ESG-investeringar eller indexombalanseringen. Ytterligare information om indexet, dess sammansättning, beräkning, metodik och reglerna för periodisk övervakning och ombalansering finns på www.bloombergindices.com.

*Spårningsfelet är en riskindikator som mäter hur nära en fond följer resultatet av sitt index. Intäkter återinvesteras systematiskt.

Investerare kan lösa in dagligen (på bankdagar i Luxemburg) enligt beskrivningen i prospektet.

SFDR-artikel

Dessa produkter främjar miljömässiga eller sociala egenskaper i enlighet med artikel 8 i EU-förordningen 2019/2088.

Handla BJLJ ETF

BNP Paribas Easy USD Corporate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Acc (BJLJ ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnEuronext ParisUSDUSCBCXETRAUSDBJLJ

Inlägget BJLJ ETF investerar i fossilfria företagsobligationer dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt