BJLH ETF investerar i europeiska statsobligationer med höga kreditbetyg

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution (BJLH ETF) investerar i statsobligationer med fokus på Europa. Obligationernas löptider är mellan 0-3 år. De underliggande obligationerna har Investment Grade-betyg. ETF:en har en valutaexponering i EUR. Ränteintäkterna (kuponger) i fonden delas ut till investerarna (Årligen).

Den totala kostnadskvoten uppgår till 0,15 % p.a. Fonden replikerar resultatet för det underliggande indexet genom att köpa alla indexbeståndsdelar (full replikering). BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution är en mycket liten ETF med 1 miljon euro tillgångar under förvaltning. ETF:en är yngre än 1 år och har sin hemvist i Luxemburg

Investeringsstrategi

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution strävar efter att spåra J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year Index. J.P. Morgans ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year-index följer ESG (environmental, social and governance) screenade statsobligationer utgivna av länder i euroområdet. Tid till mognad: 1-3 år. Betyg: Investment Grade.

Fonden är en indexföljande passivt förvaltad fond. Fonden strävar efter att replikera (med ett maximalt tracking error* på 1 %) utvecklingen för J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 1-3 Year (TR) Index (Bloomberg: GBIEIG13) Index) ( Indexet ) genom att investera i räntebärande värdepapper (statsobligationer emitterade i euroområdet) utgivna av länder som ingår i indexet, med respekt för indexets viktning (full replikering), eller i ett urval av räntebärande värdepapper (statsobligationer emitterade i indexet). euroområdet) utfärdat av länder som ingår i indexet (optimerad replikering).

När du investerar i ett urval av räntebärande värdepapper kan fondens tracking error vara högre. Miljö-, sociala och styrningskriterier (ESG) bidrar till, men är inte en avgörande faktor i, chefens beslutsfattande.

*Spårningsfelet är en riskindikator som mäter hur nära en fond följer resultatet av sitt index. Intäkter återinvesteras systematiskt. Investerare kan lösa in dagligen (på bankdagar i Luxemburg) enligt beskrivningen i prospektet.

Handla BJLH ETF

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCITS ETF Distribution (BJLH ETF) är en europeisk börshandlad fond. Denna fond handlas på flera olika börser, till exempel Deutsche Boerse Xetra, Euronext Paris och Borsa Italiana. Av den anledningen förekommer olika kortnamn på samma börshandlade fond.

Det betyder att det går att handla andelar i denna ETF genom de flesta svenska banker och Internetmäklare, till exempel DEGIRONordnet, Aktieinvest och Avanza.

Börsnoteringar

BörsValutaKortnamnBorsa ItalianaEURGEU3DEuronext ParisEURGEU3DXETRAEURBJLH

Inlägget BJLH ETF investerar i europeiska statsobligationer med höga kreditbetyg dök först upp på ETFmarknaden allt om ETF, börshandlade fonder och ETFer.

Fler nyheter

Populärt