Begränsad tillgång på biogas gör att Fazer satsar på e-metan

Fazer Bageri Finland planerar att frångå fossila bränslen som värmekälla för ugnarna senast 2030. Bolaget har redan ersatt en del av naturgasen med biogas. Den begränsade tillgången på biogas gör dock att bolaget även satsar på den likvärdiga produkten e-metan.

Det nordiska energibolaget Gasum och Fazer Bageri Finland, Finlands ledande aktör inom bageribranschen, har undertecknat en avsiktsförklaring där målet är att skapa en plan för vilken roll förnybar gas kommer att ha när det gäller att minska utsläppen inom Fazers brödtransporter och produktion. Utöver utnyttjande av matsvinn och användning av biogas är målet att samarbeta inom e-metan som framställs med förnybar energi.

Redan idag används allt matsvinn som uppstår i Fazer Bageris produktion, som inte som sådant lämpar sig som mänskoföda, till att framställa biogas i samarbete med Gasum. Den biogas som framställs av matsvinn från produktionen räcker till ungefär en femtedel av den energi som behövs för uppvärmning av ugnarna på bagerierna i Vanda, Lahtis och Villmanstrand.

”Vi arbetar redan nu långsiktigt med att minska matsvinnet och har nått goda resultat”, säger Marko Bergholm, VD för Fazer Bageri Finland. ”Det är dock viktigt att fortsätta arbetet med att minska matsvinnet och att hitta nya sätt att utnyttja det. Det nya e-metanbränslet kommer att kunna användas på Fazers bagerier för uppvärmning av ugnar och som bränsle i lastbilar med släpvagn och distributionsbilar vid vägtransporter av bröd från och med 2026.”

”Gasums strategiska mål är att senast 2027 erbjuda sju terawattimmar förnybar gas om året på marknaden, vilket är upp till fyra gånger så mycket som i dag. En del av detta kommer att vara e-metan. När Gasum uppnår detta mål innebär det att Gasums kunder minskar sina utsläpp med totalt 1,8 miljoner ton koldioxid om året. Samarbetsavtalet med Fazer är ett bra exempel på Gasums mål att vara en partner till sina kunder för att minska utsläppen av växthusgaser, bland annat genom att utveckla marknaden för e-metan”, säger Tommy Mattila, chef för trafik- och industriverksamheten på Gasum.

Gas spelar en viktig roll inom förnybar energi på områden som är svåra att elektrifiera. Till dessa hör bland annat tunga marktransporter och vissa industriella processer. Gas erbjuder också efterfrågeflexibilitet i energisystem där tillgången på el är väderberoende.

Biogas är en form av ren energi som finns tillgänglig redan i dag. Tillgången på biogas är dock begränsad, och e-metan som är en syntetisk och förnybar gas bidrar avsevärt till att minska användningen av fossila bränslen.

Inlägget Begränsad tillgång på biogas gör att Fazer satsar på e-metan dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Fler nyheter

Populärt