Bästa sätten att handla råvaror

I det här avsnittet presenteras de bästa sätten att handla råvaror utefter Vikingens modeller.

Om vi kommer fram till ett bra sätt att handla råvarorna, borde det även gå bra att handla med dess certifikat.

Vilka är de bästa modellerna för varje objekt och vilka är de bästa inställningarna?

Bästa modellerna att handla råvaror

I Vikingen Trading går det att testa bakåt i tiden för att få fram vad som har fungerat tidigare.

I testet ingick 9 modeller med totalt 2,6 miljoner varianter av inställningar. Att testa det för hand skulle ta många år. Med Vikingen cirka 40 minuter för tidsperioderna Dag-Vecka-Månad. I testet ingick BEST-Bollingerband-Chaiken-DCCI-EMA-Kursband-MACD-Momentum-Stochastics.

DAG

Objekt
Period
Årstakt (%)
Modell

ALUMINIUM DEC 24
Dag
6,29
Stochastics

BRENT SPOT
Dag
9,73
Kursband

COPPER 3-MONTHS
Dag
5,19
Bollingerband

GOLD SPOT
Dag
6,29
BEST

LBMA GOLD USD PM
Dag
1,56
Bollingerband

LEAD DEC 24
Dag
5,67
MACD

NICKEL DEC 24
Dag
20,73
Kursband

PALLADIUM SPOT
Dag
10,35
Stochastics

PLATINA SPOT
Dag
7,25
BEST

SILVER SPOT
Dag
10,65
MACD

WTI SPOT
Dag
12,62
BEST

ZINC DEC 24
Dag
4,07
MACD

 

VECKA

Objekt
Tidsperiod
Årstakt (%)
Modell

ALUMINIUM DEC 24
Vecka
8,5
Kursband

BRENT SPOT
Vecka
7,77
Bollingerband

COPPER 3-MONTHS
Vecka
7,49
Momentum

GOLD SPOT
Vecka
6,55
Chaiken

LBMA GOLD USD PM
Vecka
3,89
Bollingerband

LEAD DEC 24
Vecka
5,01
Stochastics

NICKEL DEC 24
Vecka
23,09
Chaiken

PALLADIUM SPOT
Vecka
6,72
Chaiken

PLATINA SPOT
Vecka
5,02
Chaiken

SILVER SPOT
Vecka
6,62
Stochastics

WTI SPOT
Vecka
14,16
MACD

ZINC DEC 24
Vecka
3,89
EMA

 

MÅNAD

Objekt
Tidsperiod
Årstakt (%)
Modell

ALUMINIUM DEC 24
Månad
6,7
BEST

BRENT SPOT
Månad
7,45
MACD

COPPER 3-MONTHS
Månad
7,84
MACD

GOLD SPOT
Månad
4,5
EMA

LBMA GOLD USD PM
Månad
4,55
EMA

LEAD DEC 24
Månad
2,53
MACD

NICKEL DEC 24
Månad
14,29
Bollingerband

PALLADIUM SPOT
Månad
10,85
DCCI

PLATINA SPOT
Månad
1,04
Chaiken

SILVER SPOT
Månad
6,72
Stochastics

WTI SPOT
Månad
5,69
MACD

ZINC DEC 24
Månad
5,12
DCCI

Bästa signalerna att handla råvaror

Här är de senaste signalerna enligt veckoinställningarna. För en vecka sedan hade bly en köpsignal och ahr gått upp med 0,87 % den senaste veckan.

Nickel hade en säljsignal för 40! veckor sedan och gått ned med 40,39%. Nog borde man kunna tjäna pengar på den här informationen?

VECKA

Objekt
Aktuell Köpålder
Aktuell Säljålder
% från Signal
Sista
Tid
Modell

ALUMINIUM DEC 24
6

-5,25
2347
231112
Kursband

BRENT SPOT

1
-4,12
81,61
231112
Bollingerband

COPPER 3-MONTHS

9
-1,89
8086
231112
Momentum

GOLD SPOT

15
-1,07
1938,15
231112
Chaiken

LBMA GOLD USD PM

20
1,39
1957,45
231112
Bollingerband

LEAD DEC 24
1

0,87
2202
231112
Stochastics

NICKEL DEC 24

40
-40,39
18375
231112
Chaiken

PALLADIUM SPOT

5
-16,75
963,5
231112
Chaiken

PLATINA SPOT

28
-21,44
843
231112
Chaiken

SILVER SPOT

28
-11,12
22,25
231112
Stochastics

WTI SPOT

7
-14,2
77,31
231112
MACD

ZINC DEC 24

36
-10,75
2615
231112
EMA

För övrigt har de bästa inställningarna för DAG även gett en köpsignal för bly i fredags 1o nov.

Bästa inställningarna för att handla med råvaror

Det bästa till slut, hemligheterna. Du som har Vikingen Trading eller Maxi kan ta fram det här varje dag.

BEST

Objekt
Tidsperiod
Starttid
Stopptid
Volatilitetsperioder
RSI Längd
RSI medelvärdeslängd
Lägsta medel
Högsta Medel
Senast medel
Köpviktning, %
Säljviktning %
Köpsignal multiplikator
Säljsignal multiplikator

ALUMINIUM DEC 24
Månad
161130
231130
5
5
6
6
6
6
2
-1,5
1,8
1,9

GOLD SPOT
Dag
80101
231110
5
7
4
10
6
6
4
2,5
-0,2
1,9

PLATINA SPOT
Dag
100510
231110
5
3
4
10
4
6
2
2,5
3,8
1,9

WTI SPOT
Dag
100114
231110
7
7
6
10
8
6
4
0,5
1,8
1,9

Bollingerband

Objekt
Tidsperiod
Starttid
Stopptid
MV längd
Antal standardavvikelser

BRENT SPOT
Vecka
870524
231112
4
0,6

COPPER 3-MONTHS
Dag
80102
231109
9
3,6

LBMA GOLD USD PM
Dag
800102
231109
2
1,6

LBMA GOLD USD PM
Vecka
800106
231112
6
3,4

NICKEL DEC 24
Månad
161130
231130
3
0

Chaiken

Objekt
Tidsperiod
Starttid
Stopptid
MV 1 längd
MV 2 längd

GOLD SPOT
Vecka
80106
231112
4
15

NICKEL DEC 24
Vecka
161127
231112
6
23

PALLADIUM SPOT
Vecka
100516
231112
3
19

PLATINA SPOT
Vecka
100516
231112
4
15

PLATINA SPOT
Månad
100531
231130
13
20

DCCI

Objekt
Tidsperiod
Starttid
Stopptid
DCCI längd
Upptrendgräns
Nertrendgräns

PALLADIUM SPOT
Månad
100531
231130
3
600
-280

ZINC DEC 24
Månad
161130
231130
9
460
-300

EMA

Objekt
Tidsperiod
Starttid
Stopptid
MV 1 längd
MV 2 längd
MV 3 längd

GOLD SPOT
Månad
80131
231130
9
17
30

LBMA GOLD USD PM
Månad
800131
231130
10
18
30

ZINC DEC 24
Vecka
161127
231112
12
20
30

Kursband

Objekt
Tidsperiod
Starttid
Stopptid
MV längd
Bandbredd (%)

ALUMINIUM DEC 24
Vecka
161127
231112
6
8

BRENT SPOT
Dag
870520
231110
8
5

NICKEL DEC 24
Dag
161125
231110
7
5

MACD

Objekt
Tidsperiod
Starttid
Stopptid
MV 1 längd
MV 2 längd
MV Signalkurvan längd

BRENT SPOT
Månad
870531
231130
13
10
4

COPPER 3-MONTHS
Månad
80131
231130
3
9
3

LEAD DEC 24
Dag
161125
231110
18
8
3

LEAD DEC 24
Månad
161130
231130
15
38
6

SILVER SPOT
Dag
80101
231110
20
21
3

WTI SPOT
Vecka
100117
231112
8
12
7

WTI SPOT
Månad
100131
231130
16
15
3

ZINC DEC 24
Dag
161125
231110
20
11
3

MOMENTUM

Objekt
Tidsperiod
Starttid
Stopptid
Differens
Längd
MV 1 längd
Mav2MomentumLength
Mav3MomentumLength

COPPER 3-MONTHS
Vecka
80106
231112
11
4
3
7
17

STOCHASTICS

Objekt
Tidsperiod
Starttid
Stopptid
Period
MV 1
Nedre gräns
Övre gräns

LEAD DEC 24
Vecka
161127
231112
9
3
39
70

PALLADIUM SPOT
Dag
100510
231110
5
3
36
72

SILVER SPOT
Vecka
80106
231112
9
3
28
66

SILVER SPOT
Månad
80131
231130
5
2
37
50

Hur du tar fram de bästa inställningarna för att handla med råvaror

Kör först parameteroptimering för objektlistan X-COMM. Lägg in de modeller du vill optimera och MARKERA DEM.

Gå in på parametrar för att se till att det inte blir för många kombinationer att testa. Fast ju fler kombinationer, desto bättre resultat.

När resultatlistan kommer upp högerklickar du i tabellen och väljer “markera allt” och sedan spara de bästa.

Gör det samma för tidsperioderna vecka och månad. Gå sedan in i menyn för “Moduler” och bästa modell eller Optimala parametrar.

Om Vikingen

Med Vikingens signaler har du en god chans att hitta vinnarna och sälja i tid. Det finns många värdepapper. Med Vikingens autopiloter eller tabeller kan du sortera ut de mest intressanta ETF:erna, aktierna, optionerna, warranterna, fonderna osv.

Klicka här för att se vad Vikingen erbjuder: Detaljerad jämförelse – Börsprogram för dem som vill bli ännu rikare (vikingen.se)

 

The post Bästa sätten att handla råvaror appeared first on Börsprogram för dig som vill bli ännu rikare.

Fler nyheter

Populärt