Är vi på väg mot en börsbubbla 2024? Ray Dalio förklarar.

Ray Dalio, den berömda makroekonomiska investeraren och grundaren av världens största hedgefond, Bridgewater Associates, har tagit ett steg tillbaka från den dagliga driften av Bridgewater. Nu fokuserar han på att dela med sig av sin omfattande kunskap. En av de främsta kanalerna där han delar sina tankar är genom sin detaljerade LinkedIn-nyhetsbrev, “Principled Perspectives”, som han skriver för över en halv miljon prenumeranter.

För cirka tre veckor sedan publicerade Ray en intressant artikel med titeln “Are We in a Stock Market Bubble?”, och resultaten kan överraska många. I sina analyser använder han en matematiskt härledd “bubbelmätare” bestående av sex olika kategorier för att bedöma aktuella marknadsförhållanden jämfört med historiska marknadsbubblor. Detta är inte bara baserat på Rays personliga åsikter utan på objektiva data han granskar.

De sex bubbelkategorierna enligt Dalio

  1. Höga priser jämfört med traditionella värderingsmått
  2. Ohållbara tillstånd – till exempel en extrapolering av tidigare intäkts- och vinsttillväxt sent i en cykel där kapacitetsgränser innebär att denna tillväxt inte kan upprätthållas.
  3. Många nya och naiva köpare lockas in eftersom marknaden har gått upp mycket och därmed uppfattas som en “het” marknad.
  4. Brett optimistiskt sentiment
  5. En hög andel av köpen finansieras med skuld
  6. Många framtida och spekulativa köp gjorda för att satsa på prisökningar, till exempel lager som är större än nödvändigt, bundna framtida köp, etc.

Bubbelmätaren för USA:s aktiemarknad

Ray noterar att även om vissa delar av marknaden som fått mycket mediauppmärksamhet kan tyckas vara “bubbliga”, ser marknaden som helhet medelstor ut, i det 52:a percentilet, enligt de diagram han visar. Detta är inte i linje med tidigare bubblor.

En närmare titt på sju specifika mega-cap teknikföretag i USA, som han kallar “The Magnificent Seven”, visar dock mer av bubbelkaraktär. Priserna är höga, nya köpare går in i marknaden i hög grad, och det breda optimistiska sentimentet är starkt, speciellt kring AI och dess inverkan på framtiden för dessa företag och aktiemarknaden.

Trots vissa “bubbliga” indikationer är Ray inte redo att förklara att vi befinner oss i en aktiemarknadsbubbla just nu, men situationen för “The Magnificent Seven” förtjänar uppmärksamhet.

Fler nyheter

Populärt