Alfa Laval skapar nya affärsmöjligheter inom vätgassektorn

Alfa Laval gör en satsning på affärsmöjligheter inom vätgas och etablerar en ny affärsenhet, Electrolyzer and Fuel Cell Technologies.

De senaste tre åren har Alfa Laval arbetat inom marknaden för vätgas, och tillhandahållit banbrytande produkter och lösningar inom elektrolysörer och bränsleceller. Alfa Laval ser marknadens affärsmöjligheter och har därför beslutat att etablera en ny affärsenhet för att utveckla nya produkter och lösningar inom vätgasapplikationer i samarbete med ledande industriaktörer.  Genom bolagets omfattande expertis inom värmeöverföring och metallurgi har Alfa Laval en intressant position inom vätgasområdet.

Tom Erixon, VD och koncernchef för Alfa Laval, säger i en kommentar: ”Genom att etablera en dedikerad affärsenhet bekräftar vi vårt engagemang och fokus att driva viktiga initiativ i det föränderliga energilandskapet. Vätgas spelar en central roll i energiomställningen och vår ambition är att påskynda omställningen genom innovation och industrialisering av elektrolysör- och bränslecellskomponenter.”

Etablerar nytt innovationscenter

Alfa Laval meddelar också idag att de kommer att etablera ett innovationscenter för värmeväxlare, bränsleceller och elektrolysörkomponenter för att ytterligare driva innovation, FoU och testning inom dessa områden, både ur ett kapacitets- och tidsperspektiv. Innovationscentret kommer att placeras vid bolagets huvudkontor i Lund, där den största värmeväxlarfabriken finns. Investeringen är betydande vad gäller såväl resurser som utrustning.

Nya affärsenheten på plats den 1 januari

Madeleine Gilborne, för närvarande chef för Clean Technologies och Vice President för Energidivisionen, blir chef för den nya affärsenheten, vilken kommer att vara på plats senast den 1 januari 2024 och vara en del av Energidivisionen.

Begrepp förklarade

Elektrolysörer: En enhet som använder förnybar energi för att dela vatten till vät- och syrgaser genom en elektrolytisk process.

Bränsleceller: Omvandlar den kemiska energin hos ett bränsle, vanligtvis vätgas, och ett oxidationsmedel (vanligtvis syre från luften) till elektrisk energi genom en elektrokemisk reaktion.

Power-to-X (P2X): Ett flertal tekniker som omvandlar el, ofta från förnybara källor, till andra energibärare eller kemikalier. Det innebär bl a att producera vätgas genom elektrolys och skapa derivat som ammoniak eller metanol, som kan lagras, transporteras eller användas som alternativa bränslen eller råvaror inom olika industrier.

Fler nyheter

Populärt