Aktien i kvalitetsbolaget Epiroc kommer utvecklas dåligt det kommande året

Dagens industri har gjort en analys av Epiroc och delar ut en säljrekommendation på ett års sikt till medelrisk. Tidningens analytiker lyfter fram att Epiroc är ett kvalitetsbolag med strukturella tillväxtchanser och om du har en mycket lång placeringshorisont så går det bra att köpa aktien även nu. Men under 2024 kommer det vara stiltje i gruvindustrin, vara tufft för byggindustrin, vilket ger marginalpress. När det gäller den tekniska revolutionen i gruvorna så tror Dagens industri att marknaden som alltid överskattar utvecklingen på kort sikt, men underskattar den på lång sikt.

”Vi tror pyspunkan fortsätter. Epirocs rörelsevinst betalas fortfarande skuldjusterat till höga 17 gånger. Det är mer än 50 procent över de andra gruvutrustarna i genomsnitt. Och det närmaste året räknar vi med att både de kortsiktiga och långsiktiga förväntningarna kommer att behöva sänkas när placerarna får uppleva…”

Fler nyheter

Populärt