Akeliuseffekten är över på den svenska skogsfastighetsmarknaden

Roger Akelius har varit en så stor köpare av skogsfastigheter i Sverige att han drivit upp priserna. När han slutade köpa så slog det igenom negativt på priserna i landet som helhet under 2023.

Färsk statistik från Svefa, Sveriges ledande, oberoende fastighetsrådgivare visar att den genomsnittliga prisutvecklingen för skogsfastigheter i riket som helhet är negativ, detta trots att massa och virkespriserna fortfarande stiger och ligger på rekordnivåer. Uppsala och Gotlands län toppar tabellen över procentuell prisutveckling med 7,1 respektive 7,0 procents tillväxt under 2023 medan Gävleborg och Västernorrland ligger i botten med -5,9 respektive -5,6 procents prisminskning.

Svefa har sammanställt utvecklingen för Sveriges 21 län avseende helåret 2023 och notabelt är att ”Akeliuseffekten” på den svenska skogsfastighetsmarknaden är över för denna gång.

Svefa konstaterade redan i augusti att verkligheten hade kommit i kapp den svenska skogsfastighetsmarknaden. Nu är trendbrottet ett faktum och prisutvecklingen har, efter många år med mycket positiv tillväxt vänt ned och flera län uppvisar nu negativ utveckling. De tre län som ligger i topp med fortsatt uppgång är Uppsala 7,1 procent, Gotland 7,0 procent och Värmland 2,3 procent. I botten återfinner vi Gävleborg -5,9 procent, Västernorrland -5,6 procent samt Östergötland -4,4 procent.

Priserna på svenska skogsfastigheter har under 2023 i snitt minskat med 0,5 procent. Sett till priset i kronor så är Skåne med 1 000 Kr/m3sk fortfarande dyrast. I högprislänen är utvecklingen något spretig där prisutvecklingen i Halland är positiv (2,2 procent) och negativ i Östergötland (-4,4 procent). Stora delar av landet visade fortfarande positiv utveckling under första halvåret 2023 men vände sedan nedåt andra halvåret.    

”Vi kan konstatera att trendbrottet nu är ett faktum. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi har haft väldigt många år med stark prisutveckling och att de senaste årens uppgång i viss mån har varit dopad. Men ”Akeliuseffekten” på den svenska skogsfastighetsmarknaden är över och justeringen är en naturlig följd av det. Vi ser att prisutvecklingen kommer att vara mer normal under de kommande åren då vi har en stark virkesmarknad” säger Paul Nord, affärsområdeschef Svefa Skog och Lantbruk.

Inlägget Akeliuseffekten är över på den svenska skogsfastighetsmarknaden dök först upp på Råvarumarknaden.se.

Fler nyheter

Populärt